Dictionar de bricolaj

Bricolajul de la A la Z

Cu excepţia sculelor si uneltelor, prezentate în capitolul care le este consacrat în mod special, veţi găsi aici definiţii pentru mai bine de o sută de termeni pe care este util să-i cunoaşteti cu exactitate — atât simpli cât şi complecşi, al ături de alţi termeni explicaţi pe parcurs.

ABACĂ. Tabel în care citirea a două intrăn (pe orizontală şi pe verticală) permite găsirea rapidă a unui rezultat şi evitarea calculelor numeroase şi complicate.

ADERENŢĂ PRIMARĂ. Prima aplicare a unui strat de lac, vopsea, răşină etc., care facilitează aplicarea şi aderenta straturilor următoare.

AGLOMERAT. Referitor la o combinaţie de materiale concasate (nisip, pietriş, cărbune etc.), pisate şi apoi comprimate cu un liant. În tâmplărie, un „panou de particule aglomerate" defineşte particule de lemn concasate, amestecate cu o răşină şi comprimate la cald, în vederea obtinerii unui panou rigid pe bază de lemn.

AMBRASĂ. Cordon (sau bandă de ţesătură) strâns în jurul unei draperii si prins de marginea ferestrei, pentru a păstra dispunerea arrnonioasă a pliurilor.

AMESTECARE. Prepararea sau malaxarea ipsosului, cimentului sau mortarului.

AMORSĂ. Primul strat al unei tencuieli, care este alcătuită în general din trei straturi. Amorsa este stratul care facilitează legătura dintre suprafată şi straturile ulterioare ale finisajului. Termen valabil la vopsitorii, tencuieli etc.

ANTRETOAZĂ. Element de lemn sau de metal care menţine piesele paralele. De exemplu, treptele unei scări, care mentin cele două lonjeroane la aceeaşi depărtare fixă, sunt antretoaze.

ARCUIRE. Curbarea unei tije, tevi, baghete etc., pentru realizarea unui cot. În principiu se execută cu un dispozitiv specific, care permite reproducerea cu precizie a unei anumite raze de curbură sau cu un resort pentru arcuire.

ASTEREALĂ. Scânduri de lemn bătute în cuie pe căpriorii unui acoperiş, pe care se montează învelitoarea. Astereala este alcătuită din ansamblul scândurilor fixate una lângă cealaltă pentru a forma o suprafaţă uniformă, spre deosebire de şipci, care lasă spaţii.

BALAMA. Îmbinare metalică dublă ce permite pivotarea unei uşi sau ferestre; una dintre părţi este fixată de şambrană, iar cealaltă de cant.

BALAST. În zidărie, pat de pietre mari (sau de sfărâmături de pietre) dispus pe un sol bătătorit în prealabil, în scopul constituirii unei baze solide, pregătită pentru a primi, de exemplu, o placă de beton. În unele cazuri, moloanele sunt dispuse majoritar vertical.

BANDĂ DE ÎMBINARE. Bandă din bumbac, panglică de hârtie sau ţesătură sintetică utilizată ca armătură pentru ranforsarea unui rost sau colmatarea unei fisuri. O bandă de îmbinare prinsă în tencuială peste fisură îi menţine apropiate cele două buze şi împiedică deteriorarea reparaţiei.

BARBOTINĂ. Mortar lichid pe care faianţarul îl prepară în vederea rostuirii plăcilor de gresie de pe pardoseli. Termenul se poate referi si la un mortar fluid aplicat cu bidineaua pentru ameliorarea aderenţei unei tencuieli noi pe ° zidărie veche.

BRAZURĂ. Sudură metalică realizată cu un aliaj de cupru, alamă sau zinc. Brazura necesită încălzire cu un arzător a cărui flacără depăşeşte 1 000°C.

CADRU. Parte fixă a uşilor şi ferestrelor. Cadrele din lemn, material plastic sau metal sunt încastrate sau fixate prin şuruburi în zidărie. Vezi şi şambrană, pervaz.

CANT. Faţa cea mai îngustă şi mai lungă a unui paralelipiped. De exemplu: pentru aprinderea chibritului, acesta se freacă pe cantul cutiei; şamierele (balamalele) sunt fixate pe cantul uşii.

CAPAC DE VIZITARE. Capac amovibil montat în general pe un racord de canalizare, a cărui deschidere permite introducerea unui „şarpe" destinat desfundării

CAPILARITATE. Fenomen fizic observat la introducerea verticală a unui tub îngust de sticlă într-un lichid. Lichidul din interiorul tubului se ridică deasupra suprafeţei. Fenomenul permite apei să urce în interiorul corpurilor poroase situate în medii umede, „pompând" apa din sol în acelasi fel în care un burete aspiră lichidele.

CARTON PENTRU CAŞERARE. Carton rigid care are pe o faţă culori, motive etc., aidoma unui decor. La înrămarea tablourilor, este utilizat pentru confecţionarea ramelor mobile.

CĂRĂA. APARENTE. Mici elemente decorative din teracotă emailată ce fac parte din marchetăria ceramicii.

CEP. Mic ax cilindric din lemn dur utilizat în tâmplărie ca diblu pentru ranforsarea unei asamblări. În cazul asamblărilor încleiate, cepurile au suprafaţa canelată, ceea ce permite o repartizare mai bună a adezivului.

CLEMĂ. Piesă mică din metal, care permite asamblarea, fixarea diferitelor elemente printro simplă apăsare, similar capselor.

COLMATARE. Astuparea provizorie a unei găuri, fante, fisuri etc., în mod mai mult sau mai putin grosier. De exemplu, colmatarea unei crăpături Intrun perete.

CREMONĂ. Dispozitiv utilizat pentru inchiderea sau deschiderea ferestrelor. La răsucirea mânerului, cremona se deplasează atât sus cât si jos, încuind sau descuind canaturile.

CUVELAJ. Realizarea unei tencuieli pe pereţii unui subsol, cisteme, rezervor etc., pentru etanşare. Vopselele si tencuielile hidrofuge sunt destinate în special reparăni zidăriilor care şi-au pierdut  etanşeitatea.

DEBAVURARE. Eliminarea bavurilor unei piese — indiferent de natura ei — după tăiere. Debavurarea se face cu pila, răzuitorul, hârtia abrazivă ori cu instrumente speciale.

DECAPARE. Curătarea unei suprafete suport, pentru înlocuirea stratului de finisare. Se efectuează fie prin mijloace chimice, fie prin mijloace mecanice (ardere, răzuire, pilire etc.).

DEPUNERE CALCAROASĂ. Depunere datorată durităţii apei. Cu cât apa este mai caldă, cu atât depunerea este mai rapidă. Depunerile calcaroase afectează bună functionare a echipamentelor hidraulice.

DETALONARE. Teşirea părţii postenoare a unei scule tăietoare, pentru a evita frecarea de piesă. De exemplu, cele două muchii tăietoare ale unui burghiu pentru metal sunt detalonate, pentru ca atunci când burghiul găureste metalul să nu se încălzească din cauza frecării şi să nu mai taie.

DIBLU. Tijă mică de lemn, cu secţiune rotundă sau pâtrată care serveste la consolidarea lucrănlor de tâmplăne. Termenul este utilizat şi pentru bucşele de plastic, metal, cauciuc etc. folosite pentru implantarea şurubunlor. Situate între şuruburi şi lemnărie, rile reprezintă un mijloc de legătură indispensabil pentru o fixare de calitate.

DISJUNCTOR. Dispozitiv electric care protejează Impotriva vârfurilor de tensiune şi a scurtcircuitelor. Poate fi protejat ori ansamblul instalaţiei — disjunctor de derivatie ori fiecare circuit distinct — disjunctor divizionar sau modular. Primul disjunctor asigură în acelaşi timp şi protectie împotriva scurgerilor de curent, fiind sensibil la curenti de scurgere de 500 mA. Există de asemenea disjunctoare diferenţiale cu sensibilitate mai mare (30 mA), care intrerup circuitul pc care îl controlează de exemplu, în cazul scurgenlor de curent provocate de izolaţia defectuoasă a unui aparat, ceea ce protejează persoanele în cazul contactului indirect.

Domotica.Ansamblu de tehnici care integrează în mediul inconjurător toate automanzănle de siguranţă, de gestionare a energ'lei, de comunicaţii etc. Gratie informaticii, o locuintă poate fi pusă sub control permanent.

DUŞUMEA OARBĂ. Spaţiu între două grinzi sau bârne ale unui planseu. În general acest spatiu este umplut cu moloz.

ECHER. Instrument ale cărui elemente sunt perpendiculare Intre ele, utilizat pentru verificarea perpendicularitatii unui ansamblu sau montaj.

FALŢ. Tăietură realizată pe lungimea unei piese sau pe perimetrul unui cadru, în vederea Incastrării altui element. De exemplu, un geam se încastrează în falţurile ferestrei, o uşă închisă se aşază în falţul ramei.

FILET. Spirată elicoidală executată pe diametrut extenor al unui ax in vederea unut surub sau prizon. Filetul este definit prin diametru exterior, profil pas. De exemplu, surubul ISO 10 x 150: 150: profil metric normalizat la 60°; 10: diametru exterior, ît1 mm; — 1,5: pas (distanta dintre două vărfuri consecutive dc spirale), nun. Realizarea filctului se face cu filiera sau tarodul.

FOUE. Pcliculă de polietilenă utilizată ca prelată sau barieră Impotriva umezelii.

FRIZA. Ramă masivă din lemn în eare sc prind tăbliile unei usi.

GHIDAJ DE TĂIERE. Jgheab în tormă de U prevăzut cu fante destinate ghidării lamei de ferăstrău. Ansamblul permite tăierea extremitănlor şipcilor, tuburilor, ciubucelor etc. sub unghiuri de 45° sau perfect perpendiculare.

GRINDĂ.1. Element lung de lemn, metal sau beton destinat susţinerii unui planşeu. Grinzile aflate pe pereţii purtători susţin duşumelele oarbe sau scândurile unui planşeu. 2. Bâmă de lemn pe care sunt prinse lamele parchaului.

GRUND. Produs pentru impregnare, colorat sau nu, destinat protejării lemnului. Spre deosebire de vopselele de tip fimis, grundul trunde în lemn rără a lăsa o culă aparentă. El concentrează componenţi fungicizi, insecticizi hidrofugi.

GUMAJ• Perioada în care un adeziv aplicat se Ingroasă si-si măreste puterea de aderentă. În timpul gumajului, solventii se evaporă, pelicula de adeziv devine lipicioasă si-si creşte puterea de aderentă imediată în clipa în care cele două piese intră în contact. În cazul adezivilor de contact, respectarea timpului de gumaj este esentială, altfel lipirea va fi defectuoasă.

HIDROFOB. Produs care nu se poate înmuia, alcătuit dintr-un material ce nu se combină cu apa. Antonim — hidrofil (vata).

iMPERECHEAT. Refentor la ponna elementelor (pietre, cărămizi, dale) dintr-o zidărie. În funcne, de exemplu, de dispunerea cărămizilor (pe plat, pe cant etc.), aspectul peretelui va fi difent.

NICLEIERE. Îmbinarea pnn netezirea suprafetei unei placări ce urmează să fie lipită (tapet, mochetă etc.) pentru obtinerea unui contact perfect cu suportul. incleierea se efectuează cu o spatulă, rulou sau perie, pentru netezirea suprafetei lără a o zgăria.

HIDROFUG. Produs care protejează Impotriva umidităţii. De exemplu, un mortar hidrofug asigură protecţie împotriva infiltratiilor apei prin obturarea porilor. INERTIE. Proprietate a materialelor care tace ca un corp să nu-şi poată modifica singur starea. Fonta are o inerţie termică mai mare decât aluminiul. iMBINARE ÎN 5A. Asamblarea a două piese prin interrnediul a două suprafeţe curbe (concavă, respec tiv convexă). De exemplu, una dintre modalităţile de Inchidere a ferestrelor este asigurată prin

JOAGĂR. Lamă lungă de ferăstrău, cu mânere la ambele extremităti. manevrată de doi lucrători.

LAMBRIU. Placare compusă din panouri de lemn sculptat, marmură, stuc etc., care acoperă perecii unei camere. in general defineste placarea în lemn, compusă din scânduri rindeluite astfel încât să se asambleze prin uluc si lambă. LĂŢIPAE. Dimensiunea unei benzi de material textil măsurată Intre marginile paralele. Prin extensie, termenul se utilizează pentru tapet, linoleum etc.

LATIME. Dimensiunea unei benzi de material textil masurata intre marginile paralele. Prin extensie, termenul se utilizeaza si la tapet, linoleum.

LEGĂTURĂ ECHIPOTENŢIALĂ. Toate clementele metalice dintr-o sală de baie trebuie să fie legate electric la masă (Impământare). in acest scop, un fir metalic leagă Intre ele canalizarea, cada, boilerul, aparatul de condiţionare a aerului, ţâţânile uşii etc.

LIMBĂ. Piesă mobilă a unei broaşte, care, acţionată de cheie, pătrunde în fereastră.

LINTOU (BUIANDRUG). Piesă de metal, lemn, piatră etc. montată orizontal deasupra unei uşi sau ferestre. Lintoul susţine zidăria situată deasupra deschiderii.

LOCAS PENTRU CAP. Evazare conică realizată în partea superioară a unei găuri pentru adăpostirea  capului de şurub. Locaşul se efectuează cu freza, sculă tăietoare din oţel cu formă conică, al cărei unghi din vârf este de 90°.

MACHETĂ. Realizare detaliată şi la scară redusă a asamblării diverselor elemente. De exemplu, la executarea unei pardoseli din elemente cu culori diferite, dispuse intr-o ordine bine definita, faiantarul consulta consultă macheta.

MASURA.  Lungime arbitrară luata ca referintă. Serveşte ca etalon pentru raportarea multiplilor unei dimensiuni precise.

MOLOZ. Elemente din beton, teracotă, polistiren etc. care ser.. vesc la umplerea dusumelei oarbe existente între grinzile unui planseu. Molozul este alcătuit din corpuri izolante al c.ăror ansamblu formează un plan rigid, totuşi flexibil, peste care se pot monta orice tipuri de duşumele. a.Deşeuri rezultate în urma activitătii pe şantier.

MORTAR. Mortarul este alcătuit din liant hidraulic (ciment, var, ipsos), material granular pietriş), apă şi eventual substante suplimentare (coloranti, substante hidrofuge, adezivi). În varianta traditională, este introdus între elementele unei permiţând în acelaşi timp etansarea, lipirea, finisarea etc. si ca atare poartă diverse denumiri: mortar amestecat cu var si ciment, mortar izolator, mortar hidrofug etc.

NERVURI. Stinghii de lemn cu sectiune ingustă ce divid suprafata geamului unei uşi sau ferestre.

NETEZIRE. Tencuirea unei suprafete verticale pentru nivelarea lipsurilor şi pregătirea unei placări. Prin extensie, operatiunea se aplică pardoselilor (sape, plăci etc.) Pe care se pune un mortar adeziv, scopul obtineni de suprafete plane si perfect onzontale.

PANĂ. Cală îngustă şi ascutită de leinn pentru astuparea unei crăpături într-un panou de lemn. Pana este confecţionată pe măsura crpă'tuni, apoi acoperită cu adeziv şi introdusă forţat în aceasta.

PANĂ INTERMEDIARĂ. Cală de lemn interpusă între un utilaj şi o piesă pentru protejarea acesteia Impotriva şocurilor sau urmelor.

PARCHET FLOTANT. Parchet subţire, aşezat direct pe pardoseală, ffiră nici o fixare — de unde şi denumirea „flotant". În funcţie de higrometria ambientului, se poate dilata sau contracta.

PASPARTU. Cheie care deschide diferite broaşte.

PATINĂ. Aspect colorat, lustruit, pe care unele obiecte îl capătă în timp. Prin extensie, colorit artificial care conferă impresia de vechime.

PER (POLIETILENĂ RETICULARĂ). Material plastic flexibil, neted şi etanş, cu suprafaţă neaderentă al cărui lanţ molecular a fost modificat pentru a-i creşte rezistenta.

PERETE DESPĂRŢITOR. Perete plasat în interiorul unei construcţii. În principiu, peretele despărţitor este perpendicular pe faţadă.

PERETE FALS. Perete montat în faţa altuia. Montarea unui perete fals din cărămizi, zidărie etc. permite mascarea unui perete degradat sau disimularea unui material izolant.

PERVAZ. Sambrană, cadru.

PLACAJ. Placă subţire de lemn, decorativă, destinată lipirii pe o suprafaţă de esenţă mai modestă. Dacă diversele esenţe de placaj sunt suprapuse armonios, se vb despre marchetarie.

POLISTIREN. Material plastic obtinut prin polimerizarea (reacţie chimică în urma căreia rezultă aglomerări de molecule) stirenului. Există: — polistiren expandat, alcătuit din bile de stiren aglomerate între ele; graţie densităţii sale, este utilizat pentru ambalare sau pentru astuparea crăpăturilor de la uşi şi ferestre — polistiren extrudat, material expandat cu o mulţime de bule de aer, care îi conferă rigiditate si calităţi de izolator termic.

POLIURETAN. Material plastic obtinut prin condensarea poliesterilor. Poliuretanii formează un grup de produse foarte diverse, dintre care fac parte spumele flexibile (peme, saltele etc.), spumele rigide (panouri, ambalaje, izolatori termici etc.), elastomeru (chit adeziv, fimis, vitrifianti etc.).

PRESETUPĂ. Gamitură care, prin comprimare, asigură etanşeitate unui ax. La modelele vechi robinete, gamitura era confectictionată din câlţi de cânepă răsuciti jurul axului si comprimati cu aji torul unui inel filetat, care, pei odic, trebuia să fie strâns din no

PROFIL. Bară metalică, teavă, niere metalice lungi care prezil un profll constant. De exemplu, şinele utilizate pentru montarea plăcilor de zidărie sunt profile în fonnă de U.

PROPTEA. Baghetă din lemn de secţiune mică destinată ranforsării unui perete, sprijinirii unei poliţe, încingerii canturilor unui panou etc. În general din lemn de esenţă moale (brad, fag, plop etc.), proptelele pot avea secţiuni pătrate sau dreptunghiulare şi lungimi de 2-3 m.

PVC (POLICLORURĂ DE VINIL SAU CLORURĂ DE POUVINIL). Material plastic mai mult sau mai puţin rigid în funcţie de proporţiile substanţelor aditionale conţinute. PVC-ul este mult utilizat pentru ţevi şi conducte, fiind uşor de asamblat prin lipire. Având o rezistenţă superioară la căldură, PVC.0 (polivinil supraclorat) permite realizarea canalizărilor prin care circulă lichide a căror temperatură depăseşte 100°C.

RACORD FILETAT. Ax filetat la un capăt cu filet pentru lemn sau pentru metale.

RAMĂ Cadru din carton situat în faţa tabloului şi în spatele geamului unei rame.

RĂZ. UIRE. Slefuire grosieră a unei suprafeţe pentru eliminarea asperitătilor celor mai evidente. Răzuirea se execută în diverse modalităţi: cu malaua cu dinţi, răzuitorul sau hârtia abrazivă cu panicule mari.

REFEC. Acoperirea unui unghi, muchii, cant etc. cu tesături textile, fără ca ţintele sau cuisoarele utilizate să fie vizibile la suprafaţă. Este similar unui pliu efectuat de tapiţer cu ajutorul unei şipci (sau bandă de carton).

REZIUENŢĂ. Caracteristica unui material de a-şi păstra forma iniţială deşi a fost supus unei comprimări. Materialele reziliente (pluta, pâsla, cauciucul etc.) sunt utilizate în izolaţiile acustice pentru separarea unor elemente de zidărie.

RINDEA PENTRU LAMBĂ SI ULUC. Rindea dotată cu lamă specială pentru realizarea canelurilor de tip lambă si uluc.

 

ROSTUIRE. Umplerea rosturilor. De exemplu, umplerea rosturilor dintre plăcile de faianţă cu barbotină, netezirea rosturilor unui zid din pietre, aplicarea unui cordon de chit etc.

SCAUN DE VENTIL. Suprafaţă plană pe care se aşază ventilul de Inchidere din interiorul corpului unui robinet.

SCOATERE DIN BALAMALE. Ridicarea usii cu ajutorul unui levier, pentru a fi unsă sau reparată.

SICATIV. Produs lichid 1ncorporat într-o vopsea, lac etc., pentru a-i accelera uscarea.

SIFON. Accesoriu, frecvent în formă de S, montat la evacuarea oricărui aparat sanitar. Acest dispozitiv în formă de sicană are două funcţii: reţine obiectele mici căzute din greseală prin orificiul de evacuare si conţine perrnanent o cantitate de apă care evită vicierea aerului cu resturile evacuate la canal.

SPARGERE. Lovirea tiriei de geam îtl confbrmitate eu trasettl de tăieie, pentru a-i uşura ruperea

STRATIFICARE. Plaeare compusă din suprapuse (hărtie, tablă, plastic, impregnate CU răşini ineălzite şi aglomerate în vederea obţinetii unei eăptuşeli rigide si decorative.

ŞAMBRANĂ. Cadru, parte fixă a unei uşi sau ferestre. Vezi şi cadru, pervaz.

ŞANFREN. Mică tăietUră fasonată pentru îndepărtarea muchiei vii. Şanfrenarea lemnului, fierului, pietrei etc. constă în pilirea sau polizarea muchiilor.

ŞAPĂ. Suprafaţă impermeabilă care protejează o pardoseală de beton. În principiu, placa tumată de beton este acoperită cu o şapă de mortar. Dacă şapa se află pe un material rezistent la şocuri (de exemplu, vată de azbest), este numită „şapă flotantă".

ŞERLAC. Amestec cu compoziţie „secretă", cu care vechii ebenişti obţineau o patină, reînviau o lă-cuire sau îndepărtau o vopsea. Prin extensie, produs de întreţinere utilizat pentru curăţarea unei mobile rără a-i periclita finisajul.

ŞIPCI. Stinghii de lemn fixate orizontal pe căpriori, utilizate ca suport pentru ţigle.

TIRANT (SUSPANTĂ). Punct de ancorare (cablu sau tijă) care susţine şi leagă un schelet de un plafon. De exemplu, un plafon fals este ancorat prin suspante.

VANĂ. Tip de robinet care opreşte sau perrnite trecerea apei Intr-o canalizare.

VENTIL. Supapă. Montat Intr-o vană, robinet, valvă etc., ventilul serveşte ca obtura cerea tor pentru trefluidelor. Ventilul unui robinet — adesea din cauciuc — permite oprirea apei.

VINIL Material plastic terrnoplastic (sensibil la temperatură) utilizat pentru realizarea de diverse  duse: adezivi, cleiuri, izolatii, vopsele, tevi etc.

VITRIFICARE. Transforrnarea prin topire a unei materii cristaline într-un corp foarte dur cu aspect transparent sau vitros. Vitrificarea are loc la aproximativ 1 300°C. De exemplu, prin vitrificarea nisipului se obtine sticla, iar prin vitrificarea argilei se obţine gresia. 2. Aplicarea unui lac special pentru protejarea parchetului. În acest caz nu este o topire, ci o solidificare prin polimerizarea produsului, care creează o peliculă transparentă şi strălucitoare.

XILOFAG. Referitor la insecte sau ciuperci care se hrănesc cu celuloza din

Buget: 0Lei

Viziteaza produsele noastre!


Daca ai vazut ceva pe site-ul nostru care ti-a placut contacteaza-ne si solicita-ne detalii referitoare la costuri si servicii de livrare si instalare.